Normal randevu


Lezyonektomi


Epilepsi tedavisi


Hidrosefali şant uygulaması


Jackson pratt dren


Rezektif epilepsi cerrahisi


Baklofen pompası tedavisi


Parsiyel nefrektomi


Endoskopik diskektomi


Endovasküler embolizasyon


Pediatrik laparoskopik cerrahi


Nebulizatör


Venografi


Tam kan sayımı-hemogram


Epidural steroid enjeksiyonu


Pediatrik endoskopik cerrahi


Mikrocerrahi


Hemaferez


Mri


Lop rezeksiyonu(epilepsi cerrahisi)


Endovasküler koilleme


Ağrı pompası


Korpus kallozotomi(epilepsi cerrahisi)


Radyoterapi


Mikrovasküler oklüzyon


Preoperatif değerlendirme


Multipl subpial transeksiyon


Kateter yerleştirme


Enjeksiyon im


Temporal lop rezeksiyonu


Vasküler cerrahi


Serebrospinal sıvı analizi


Beyin pili programlanması


Ventriküloperitoneal şant uygulama


Lobektomi


Apse insizyonu ve drenajı


Bilgisayarlı tomografi taraması(bt)


Fonksiyonel hemisferektomi


Beyin anevrizması onarımı


Derin beyin stimülasyonu


Endoskopik cerrahi


Mikrovasküler kırpma


Disk protezi uygulaması


Epilepsi cerrahisi


Eeg(elektroensefalografi)


Spinal enjeksiyon


Genel çocuk cerrahisi


Nöroonkolojik cerrahi


Enjeksiyon iv


Omurga stabilizasyon (instrumentasyon) ameliyatları


Diskektomi


Yoğunluk ayarlı radyoterapi (yart)


Minimal invaziv cerrahi


Elektron işınlı bilgisayarlı tomografi


Tümör nekrozu faktörü (tnf)


Omurga cerrahisi


Brakiterapi


Diskogram


Dikiş


Da vinci robotik cerrahi


Vns(vagal sinir stimülasyon tedavisi)


Şiroterapi(sinir dondurma)


Ekstratemporal kortikal rezeksiyon


Robotik cerrahi


Diskografi


Robot destekli cerrahi


Yapay mesane


Pediatrik toraks cerrahisi


Elektromiyografi


Kraniotomi


Gamma-knife (gamma bıçağı) radyo cerrahi


Arteriografi


Laserasyon onarımı


Stereotaktik radyocerrahi